Działalność kulturalna

Naszymi działaniami objęliśmy młodzież czterech olkuskich gimnazjów. Realizując trzy projekty: Demokracja duża i mała, Czterolistna Koniczyna i Jak radzić sobie ze stresem, aktywizowaliśmy Samorządy Uczniowskie i członków świetlic socjoterapeutycznych. Nagrodą za pracę społeczną na rzecz swoich środowisk szkolnych były bezpłatne wycieczki na zakończenie roku szkolnego. Stowarzyszenie pokrywało koszty noclegów. Młodzież zwiedziła Warszawę, Kazimierz Dolny i Pieniny. Dzięki współpracy z Burmistrzem Olkusza i Radami Rodziców czterech gimnazjów w wycieczkach uczestniczyli wyróżnieni za pracę aktywiści, bez względu na sytuację materialną rodziców.

W środowisku lokalnym nasze Stowarzyszenie najlepiej jest rozpoznawane właśnie dzięki naszej działalności kulturalnej. Zorganizowaliśmy dotychczas:

*Osiem Koncertów Charytatywnych: Wystawiane w ich trakcie spektakle pt.: Opowieść Biblijna – Czwarty Mędrzec ze wschodu, Jak to w piekle było?, Światło, Wigilijny wieczór, M jak…Afrodyta i trzy koncerty na rzecz osób potrzebujących: Dar Serca dla Julii i Kamili, Budujemy Nowy Dom, Dar Serca dla Oli to połączenie występów szkolnego teatru z występami uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu oraz studentów Akademii Muzycznej w Katowicach lub artystów Opery Krakowskiej, młodych artystów z Teatru Niepełnosprawnych i Teatru Seniora.

Trzy koncerty pod wspólnym tytułem: Wieczór w operze. Ich ideą jest prezentowanie młodzieży muzyki poważnej krajów europejskich. Były to: Niestraszny dwór – historia muzyki polskiej opowiedziana w konwencji opery „Straszny dwór”, Barwy, dźwięki, szepty – spektakl muzyczno-poetycki, podczas którego wykorzystano utwory olkuskich poetek, W hiszpańskich nastrojach – wieczór muzyki hiszpańskiej i poezji Federico Garcia Lorki. Koncerty są promocją, jedynego wśród olkuskich gimnazjów, Szkolnego „Klubu Europejskiego”.

Dziewięć promocji Tomików Poezji Młodzieży Szkolnej. Autorami, ilustratorami, wykonawcami zdjęć oraz wykonawcami wierszy są uczniowie czterech olkuskich gimnazjów.

Byliśmy organizatorami dziesięciu cykli Przeglądu Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych Scena Teatru w Walizce.

Uczyliśmy młodzież zachowań proekologicznych organizując Festyny Dobroci dla Zwierząt.

Przygotowując spektakle teatralne, festyny, pokazy, rozwijamy w młodzieży nie tylko talenty artystyczne, ale umiejętność współpracy, wytrwałość i odpowiedzialność. Dzięki temu, że bilety wstępu na koncerty są bezpłatne, młodzież miała okazję zapoznać się z muzyką poważną, poezją, malarstwem oraz poznać jej twórców.

W roku 2006 dla członków świetlic socjoterapeutycznych zorganizowaliśmy w ramach projektu Tęcza imprezę plenerową pod nazwą: Więc chodź, pomaluj mój świat. Współpracowaliśmy równie, organizując festyny środowiskowe. W ramach projektu Tęcza, wygraliśmy grant Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na organizację imprezy środowiskowej XI Festyn Dobroci dla Zwierząt.

W roku 2008 rozpoczęliśmy współpracę z innymi stowarzyszeniami. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bractwo Rycerskie „Kruk”- Starostwa Rabsztyńskiego i dzierżawcami kawiarni Baszta zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny – Rycerskie Serca na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet. Przeprowadziliśmy kwestę uliczną, pokazy sztuki rycerskiej, zawody łucznicze, gry, konkurs rysunkowy dla dzieci, koncert muzyczny. Naszym celem, prócz zdobycia środków finansowych, było pokazanie olkuszanom historii naszego miasta i idei rycerskich.

Promocję miasta ma za zadanie projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Zorganizowaliśmy już pięć Powiatowych Konkursów: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce adresowane do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, mamy na celu promocję naszego czołowego zabytku i historii miasta.
Promujemy utalentowaną młodzież, której prace konkursowe znalazły się w specjalnym wydaniu corocznych Kalendarzy. Ponadto zorganizowaliśmy wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Olkuszu trzy koncerty poetycko-muzyczne: Sacrum w poezji.

W maju 2009 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu: Osiedlowy Klub Przyjaźń. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele koncertów muzycznych, wystaw, wieczorów autorskich, spotkań tematycznych. Działają sekcje zainteresowań dla młodzieży i dla dorosłych, odbywają się zajęcia sportowe.

W okresie wakacji zapewniliśmy grupie dzieci bezpieczne, atrakcyjne i wesołe zabawy pod nazwą: Lato z Klubem.

Klub jest miejscem spotkań wielu pokoleń mieszkańców dwóch największych osiedli: Osiedla Pakuska i Osiedla Młodych oraz mieszkańców Olkusza. Od sześciolatków uczestniczących w akcji Cała Polska czyta dzieciom, do seniorów skupionych we własnych klubach każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. W Klubie promujemy amatorski ruch artystyczny, organizujemy wieczory autorskie, wystawy, koncerty muzyczne.

Klub Przyjaźń jest również miejscem działalności wspaniałej grupy wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, którzy w projekcie Lektorium swoją wiedzą służą młodzieży potrzebującej pomocy w nauce oraz uczestniczą w organizacji imprez kulturalnych dla środowiska. Za działalność na rzecz środowiska, wolontariusze otrzymują co rok podziękowania, a decyzją Zarządu Stowarzyszenia najaktywniejsi z nich otrzymują wniosek do Dyrektora szkoły o wpisanie działalności charytatywnej na świadectwo szkolne.

Stowarzyszenie wciela ideę integracji poprzez realizację projektu: Teatr Niepełnosprawnych. W 2009 i 2010 roku współpracując z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warsztatami Terapii Zajęciowej prowadzonymi przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS, Zespołem Szkół Nr 6, uczniami z klas integracyjnych z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Integracyjnego Nr 2 przygotowaliśmy spektakle, w których wystąpiła młodzież niepełnosprawna i pełnosprawna. Jest to ogromne pole do zdobywania doświadczeń życiowych dla młodzieży, wolontariuszy i dorosłych pracujących przy spektaklach. Efekty pracy zespołu dostarczają wielu wzruszeń rodzinom, przyjaciołom i gościom.

Od 2012 roku realizujemy projekt Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach nowo otwartego ośrodka wsparcia – Klubu samopomocy na terenie miasta i gminy Olkusz pod nazwą Centrum Seniora w integracji z młodzieżą. Projekt finansują: Wojewoda Małopolski i Burmistrz miasta i gminy Olkusz. W ramach Centrum Seniora zorganizowano wiele imprez kulturalnych, wycieczek, wieczorów autorskich, spotkań z psychologiem, zajęć edukacyjnych oraz Kino Seniora.