Klub Osiedlowy „Przyjaźń”


Klub "Przyjaźń"

Klub Osiedlowy „Przyjaźń”

Projekt Klub Osiedlowy „Przyjaźń” realizowany jest od 1.05.2009 przez „Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich” w siedzibie Klubu w Olkuszu ul. Legionów Polskich 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.
Naszym celem jest przywrócenie do dawnej świetności działalności kulturalnej najstarszego klubu osiedlowego w Olkuszu, aby ponownie stał się miejscem spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych, platformą międzypokoleniowej współpracy.
Naszą ofertę kierujemy do  mieszkańców osiedla  w celu zaktywizowania  kulturalnego olkuskiego blokowiska. Dotyczy wszystkich grup wiekowych. Obejmuje ona działania  przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegające na  twórczym uczestnictwie w kulturze. Szczególnym zadaniem  oferty jest   zagospodarowanie czasu wolnego  młodzieży i dorosłych tak,  żeby  zapobiegać  nudzie i narastaniu patologii oraz  żeby stworzyć alternatywę dla „kultury hipermarketowej”, degradacji postaw i poszukiwania wrażeń prymitywnych ( papierosy, narkotyki, alkohol, prowokacyjne zachowania).
Priorytetem jest aktywizacja społeczności osiedla, aby   zapobiec zjawisku  anonimowości,  podnieść  poczucie własnej wartości mieszkańców  oraz  zmienić dotychczasowe nawyki  i przyzwyczajenia, które do tej pory   uniemożliwiały  aktywne uczestnictwo w kulturze. Zadaniem projektu jest  stwarzanie warunków do poznawania języka sztuki, jako narzędzia porozumiewania się ze sobą ludzi  i wzajemnego ”zobaczenia” własnej wrażliwości,  a zarazem metodą  wydobywania z  siebie  utajonych głęboko możliwości twórczych mobilizującą  do  działania.
Nasze propozycje obejmują działalność teatralną, literacką, muzyczno-ruchową i plastyczną , a także rękodzieło artystyczne i zajęcia relaksacyjne. Przedstawiamy dzieciom i młodzieży klub, jako  miejsce ciekawych zajęć edukacyjnych dostosowanych do  wieku , a także proponujemy im ofertę pomocy w nauce. Tworzymy płaszczyznę porozumiewania się pokoleń, aby łączyły ich wspólne zainteresowania, pasje, aby mogli uczyć się od siebie aktywności i dzielić doświadczeniami.