Dokumenty

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

Rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Bilans 2007

Rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Bilans 2008

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Informacja dodatkowa 2010

Rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2011

Rachunek wyników 2011

Informacja dodatkowa 2011

Rok 2012

Bilans Uproszczony 2012
Informacja dodatkowa 2012
sprawozdanie merytoryczne 2012
Rachunek wyników 2012

Rok 2013

Bilans 2013

Informacja dodatkowa 2013

Rachunek wyników 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Rok 2014

Bilans 2014

Informacje ogólne 2014

Informacje uzupełniające 2014

Rachunek zysków i  strat 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Regulamin przyznawania stypendiów socjalnych i doraźnej pomocy materialnej

Rok 2015

Bilans 2015

Informacje ogólne 2015

Informacje uzupełniające 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rok 2016

Bilans 2016

Informacje ogolne 2016

Informacje uzupełniające do bilansu 2016

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016