Dokumenty

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

Rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne 2007
Bilans 2007

Rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne 2008
Bilans 2008

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010
Bilans 2010
Informacja dodatkowa 2010

Rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011
Bilans 2011
Rachunek wyników 2011
Informacja dodatkowa 2011

Rok 2012

Bilans Uproszczony 2012
Informacja dodatkowa 2012
sprawozdanie merytoryczne 2012
Rachunek wyników 2012

Rok 2013

Bilans 2013
Informacja dodatkowa 2013
Rachunek wyników 2013
Sprawozdanie merytoryczne 2013

Rok 2014

Bilans 2014
Informacje ogólne 2014
Informacje uzupełniające 2014
Rachunek zysków i  strat 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Regulamin przyznawania stypendiów socjalnych i doraźnej pomocy materialnej

Rok 2015

Bilans 2015
Informacje ogólne 2015
Informacje uzupełniające 2015
Rachunek zysków i strat 2015
Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rok 2016

Bilans 2016
Informacje ogolne 2016
Informacje uzupełniające do bilansu 2016
Rachunek zysków i strat 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016

Rok 2017

Bilans_2017
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2017
Rachunek zysków i strat_2017
Sprawozdanie merytoryczne_2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2017

 

Rok 2018

Bilans 2018
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018
Rachunek zysków i strat 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Rok 2019

Bilans 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Rok 2020

Bilans 2020
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2020
Rachunek zysków i strat 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Rok 2021

Bilans 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2021
Rachunek zysków i strat 2021
Sprawozdanie merytoryczne 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021

 

Rok 2022

Bilans 2022
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2022
Rachunek zysków i strat 2022
Sprawozdanie merytoryczne 2022
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022