Nasza działalność

1 lipca 2004 r., 23 wolontariuszy wyraziło wolę założenia Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej. Nazwa Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich i logo zostały wyłonione w drodze konkursu zorganizowanego wśród uczniów Gimnazjum nr 1. Po podjęciu odpowiednich działań 19.10.2004 r. zostaliśmy formalnie zarejestrowani w KRS pod numerem 0000219768.

W skład pierwszego Zarządu weszli: Prezes – Barbara Orkisz, Wiceprezes Anna Haberka, Sekretarz Agnieszka Bugaj, Księgowa Barbara Kiszko, Skarbnik Danuta Mączka, Członek Zarządu Danuta Jędrysik. Reprezentantami młodzieży w Zarządzie byli uczniowie: Agata Kleciek, /później Kamila Goncerz,/ Maciej Kaliś i Michał Mączka. Członkowie Komisji Rewizyjnej to: Barbara Paciej – Przewodnicząca, Alina Włoch –Sekretarz i Członkowie: Andrzej Sulich, /póżniej Anna Kleciek/. Głównym celem założenia naszego Stowarzyszenia było wspomaganie wychowanków Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, do którego uczęszcza młodzież niepełnosprawna z całego powiatu oraz młodzież ze środowisk wiejskich i miejskich. Chcieliśmy pozyskać środki na pomoc materialną dla uczniów potrzebujących, na leczenie, dożywianie, rozwój kultury, ale przede wszystkim na wspieranie rozwoju najzdolniejszej młodzieży.

Od początku istnienia Stowarzyszenie realizuje swoje trzy główne cele statutowe:

1. wspieranie rozwoju edukacji młodzieży, szczególnie tej najbardziej uzdolnionej,

2. rozwój kultury poprzez promocję szkolnych teatrów, twórczości literackiej, plastycznej i tanecznej oraz promocję Samorządów Uczniowskich czterech olkuskich gimnazjów i Klubu Europejskiego przy Gim. nr1, realizację wielu projektów promujących kulturę w środowisku,

3. pomoc społeczną, poprzez pomoc w leczeniu, zakupie niezbędnej odzieży, wspieraniu pracy świetlicy socjoterapeutycznej i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych.

W 2008r Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego dzięki czemu możemy pozyskiwać na działalność środki z 1% podatku. Dzięki życzliwości darczyńców mogliśmy zrealizować mnóstwo znakomitych projektów i udzielić pomocy wielu potrzebującym.

Dotychczasowy dorobek kulturalny Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich.

1. Jarmarki charytatywne: ( il. 12 – w latach 2004-2015)

2. Koncerty Charytatywne:

Czwarty Mędrzec ze wschodu. Opowieść Biblijna 2005r

– Jak to w piekle było? –2006r

– Światło – 2007r

– Wigilijny wieczór 2008r.

– M jak Afrodyta – 2009 r.

– Dar Serca dla Julii i Kamili- 2011r

Budujemy nowy dom – 2012r.

Dar serca dla Oli –2013r.

– Serce dla Młodych-2014r

– Dar serca dla Wiktorii – 2015

– Koncert Charytatywny dla Wojtusia Kalińskiego – 2015r /we współpracy z OPS

i Ogniskiem Muzycznym Żaczek w Olkuszu/

Koncert Charytatywny 2016 na rzecz rehabilitacji dzieci młodzieży

– Festyn charytatywny: Zostań dobrym aniołem Michasia Kalisia – dziecka chorego

na siatkówczaka we współpracy z Samorządem Uczniowskim, dyrekcją

i Gronem Pedagogicznym Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu

3. Wieczór w operze – koncertymuzyki poważnej krajów europejskich w wersji

dla młodzieży promujące Szkolny „Klub Europejski” w Gim Nr1:

Niestraszny dwór – historiamuzyki polskiej opowiedziana w konwencji opery

Strasznydwór”

Barwy, dźwięki, szepty – spektakl muzyczno-poetycki na podstawie wierszy

olkuskich poetek.

W hiszpańskich nastrojach wieczórmuzyki hiszpańskiej i poezji Federico Garcia Lorki.

4. Wydania Tomików Twórczości Młodzieży Szkolnej

Poezja jest wśród nas – 2005 r

Na skrzydłach Pegaza” – 2006 r.

Strofkowe wierszowanie -2007 r.

Świąteczne klimaty – 2008 r /okazjonalny/

Coś w nas …– 2008 r.

Ta nasza młodość…– 2009 r

Na marginesie – 2010r

Puszczam figlarnie oko – 2011r

Zwierciadło uczuć – 2012r

Poniesieni wyobraźnią– 2013r

Zakamarki – 2014r

W zaciszu różowego pokoju – 2015r

5. Przegląd Teatrów Dziecięcych i MłodzieżowychScena Teatru w Walizce /2004- 2007- współudział, w latach 2008 – 2012- organizator /

6.Młodzi Twórcy – 2004-2009 – wystawy twórczości plastycznej uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Plast. Im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej, studentów ASP.

7. Promocja twórczości absolwenta Gim.nr1 w Olkuszu, ucznia Zespołu Szkół Plast. im. T. Kantor w Dąbrowie Górniczej w pokazie własnej kolekcji podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Projektantów Mody Złota Nitka

8. Benefis Anny Piątek – olkuskiej poetki, członka Związku Literatów Polskich/partner/

9.Benefis Anny Piątek, Olgi Śladowskiej, Michała Bajera laureatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej – /partner/

10. I Koncert Charytatywny Rycerskie Serca – we współpracy ze Stowarzyszeniem Bractwo Rycerskie „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego na rzecz Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olkuszu / partner/

11.Powiatowy Konkurs: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce / 2009r – 2016/ warsztaty twórcze, wieczory poezji, wydanie okolicznościowego kalendarza, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Olkuszu /organizator/

12.Wieczór poetycki Ireneusza Kamińskiego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu /organizator/

13. Poranki Teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu szkolnych teatrów i grupy teatralnej z MOK w Olkuszu : Wariacje na temat miłości , Szewczyk Dratewka , Calineczka, Baśń o grającym imbryku , Maskarada Bajek, Pielgrzymka do Betlejem, Królewna Śnieżka i krasnoludki, Kopciuszek

14.Poranek Muzyczny – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopniaw Olkuszu,

15. Projekt Teatr Niepełnosprawnych od 2009r- warsztaty interaktywne,warsztaty teatralne, spektakle premierowe:

Etiudy teatralne:

Kowalowa, Wasza sąsiadka, Biedronka i żuk, Szewczyk Dratewka- 2009r

Pocztówki Świąteczne – 2010r

Na straganie – 2011r

Gry Podwórkowe – 2012r

Dom z marzeń –2013r

Szewczyk Dratewka -2014

Dzwonki 2015

– Książę szuka żony???2016

16. Teatr Seniora w integracji z młodzieżą od 2012r:

– Etiudy teatralne:Kowalowa, …może byś królewno miła. Jorgos, Litości, błagam, litości…2012

– Skarbonka -2013r

Piruetem pod żyrandol -2014

– Niegodziwa 2015

Takie życie – 2016r

17. Akcja: Cała Polska czyta dzieciom:/2009-2015/

18.Wernisaże wystaw:

2009-2010malarstwo: Hanny Sowińskiej z cyklu Młodzi Twórcy, Anny Piątek, Kazimiery Zbieg, Jacka Majcherkiewicza , Marii Bień,Doroty Kajdy-Dudek, fotografia Anny Kostulskiej, pokonkursowe wystawy: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce, prace Młodych Plastyków Klubu Przyjaźń 2011wystawa fotografii Andrzeja Karonia- Olkusz, Ukraina- Reminiscencje, wystawa malarstwa i rzemiosła artystycznego– grupy artyst. Weranda Sztuki , wystawa malarstwa Marii Kordaszewskiej, wystawa rysunku i malarstwaMłodych Artystów, Kwiatowe asamblage Barbary Rybarskiej, wystawa twórczości plastycznej dzieci i młodzieży: Barwy Lata, wystawa rysunku i malarstwaAnny Wójcik i młodych plastyków z KlubuPrzyjaźń, Wystawa pokonkursowa: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce,2012 Pożegnanie Lata,wystawa pokonkursowa – Ona i zamek,wystawa pokonkursowa-Hans Hummel i jego czasy, wystawa malarstwa i rysunkuJadwigi Wójs, fotografiiZofii Piętki- Co w trawie piszczy , malarstwa, rzeźby i fot . – Dzieła Natury – Piotra Kaczmarskiego,Wystawa pokonkursowa: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce,2013– wystawy fotograficzne: Dzieci w obiektywie Zdzisława Janeczka, Jura w obiektywie Andrzeja Karonia, Jakuba Krawczyka i Franciszka Rozmusa, Dwory szlacheckie pow. olkuskiego, Generał Stefan Buchowiecki, Śladami Olkuskich Żydów wystawa fotografii i prezentacja multimedialna. A. Karonia,Pożegnanie latapoplenerowa wystawa fotografii i rękodzieła artystycznego Krystyny Todolskiej, Dwie Marie- wystawa malarstwa Marii Bień, Marianny Lewowskiej,Wystawa pokonkursowa: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce,2014Z okna Aniołów – wystawa fotografii z lotu ptaka, prace Młodych Plastyków z Klubu Przyjaźń, Adagio Cantabile –wystawa malarstwa Adama Sowuli , Zadziwić się aż po horyzontwystawa fotografiiKatarzyny Szojdy, Zdjęcia , które lubię – wystawa fotografii Emilii Kotnis- Górki, Pakuska ze zbiorów archiwalnych – wystawa fotografiiOlgerda Dziechciarza Wystawa pokonkursowa: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce,2015 – prace Młodych Plastyków z Klubu Przyjaźń, Kowalstwo w trzech wymiarach – ogień i kowadło, poezjai fotografia- wernisaż wystawy Jacka Włodarczyka. Impresjefotograficzne: Adam Sowula,Marek Turlej i Janusz Mucha. Wernisaż wystawy malarstwa Marii Stachurskiej: Malarstwo olejne, pastele, akwarela cz. I. Wystawa Marii Stachurskiej cz. II, Wystawa pokonkursowa: Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce,

2016 – Wernisaże wystaw: malarstwa Karoliny Drygały . haftu rechalieuHeleny Ławruk, Pamięć płk FR. Nullo i Bohaterów Powstania Styczniowego w Olkuszu ze zbiorów Powiatowej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu wraz z wykładem Jacka Sypienia, malarstwa

Anny Kajdy oraz prac plastycznych jej uczniów , koronki w technice Frywolitki

Grażyny Wesołowskiej, plakatu filmowego z okazji 100.spotkania miłośników filmu-

Olgi Śladowskiej , pokonkursowa prac plastycznych : Dzieło Hansa Hummla w poezji

i plastyce 2016,

2017 – KONTRASTY – wystawa fotografii Andrzeja Karonia. Wernisaż wystawy malarstwa studentów UTW w Olkuszu pod kier. Klaudii Zub. Okiem i obiektywem fotografii Katarzyny Zawada- Pęgiel -Wernisaż wystawy, Wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Drygały

18. Wieczory autorskie/ 2009-2016/

Duety Pokoleniowe – Irena Włodarczyk i Mariusz Majta , Zapachy Lata– Klub Literacki MOK w Olkuszu ,Jacek Majcherkiewicz– wieczór autorski,Fotograf i poeta Anna Kostulska i Irena Włodarczyk, wieczór autorski Janusza Czerniaka i Krystyny Basary, Dwory szlacheckie Ziemi Olkuskiej- promocjaksiążki Jacka Sypienia, Spotkanie z aniołami wieczór poetycki Ireny Włodarczyk, Sacrum – Anny Piątek ,Droga przez życie z poezją ks. Twardowskiego – Grzegorza Ludwiczaka, promocja tomiku poezji Trzy serca Ireny Włodarczyk, Janusza Czerniaka iMariusza Majty, promocja tomiku Drzewo życia oraz wystawaAmazonki są jak motyle /Klub Zielone Światło/, Skarby Srebrnego Miasta – Franciszek Rozmus, Letnie wgryzy Reni Włodarczyk, Cztery pory roku z okna Reni Włodarczyk -prezentacja multimedialna , Moja jesień natchniona Pegazem – Anna Piątek, promocja książkiCzarny chevroletJarosława Nowosada, promocja bajkiHistoria balonikowego słoneczka Ireny Włodarczyki plastyków z Osiedlowego Klubu Przyjaźń,promocja książki z bajkami Bajko-nur, czyli Nura w bajkęKatarzyny Szojdy,Spotkanie z poezją Krystyny Dziurzyńskiej, promocja książki Pakuska –Olgerda Dziechciarza, Nowe wiersze przy starym stole- wieczór poezji olkuskich twórców I.Włodarczyk, Ewa Pogan/. Prezentacja multimedialna Ireny Włodarczyk –przygotowana przez Bartosza Bonieckiego, Polskie malarki epoki przełomu wieków. Czy malarce wolno kochać?- Ewy Wołoszyn spotkania ze sztuką.

2016 – Rozmowy numerowane promocja tomiku wierszy Ireny Włodarczyk, Dotyk Anioła

promocja tomiku opowiadań Jacka Majcherkiewicza,Indie i Nepal – Podróże przy kawie-

Maria Knap, Pamięć płk FR. Nullo i Bohaterów Powstania Styczniowego w Olkuszu ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu – wykład Jacka Sypienia, Podróże przy kawie – Kambodża .Wietnam i Tajlandia – Urszuli Baran, Poezja i piosenka – Wieczór autorski Franciszka Dudka, Spotkanie autorskie poetek: Ireny Włodarczyk i Ewy Pogan ze studentami UJ w Krakowie, Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych.- Urszula Baran

2017 – Wkład protestantów w kulturę polską wykład dr. Janusza Kucharczyka filozofa, filologa klasycznego autora prac naukowych z zakresu filozofii, tłumacza łacińskich dzieł filoz., wykładowcy Wyższego Seminarium Baptystycznego filozofa, filologa klasycznego autora prac naukowych

z zakresu filozofii, tłumacza łacińskich dzieł filoz., wykładowcy Wyższego Seminarium Baptystycznego w Warszawie

19. Popołudnie z Teatrem /2013r – 2017/: Grupa TeatralnaLęgowisko spektakle: Chuligański Hamlet, Niebiańska Kobieta , Tępa strzała, Rybolin, Czy my musimy się kłócić?, Zazdrość i medycyna. Rozmowa dwóch kobiet, Zjawa, Biuro matrymonialne, Rozstanie, Letnie klimaty z teatrem Lęgowisko – spektakl jubileuszowy z okazji 5- lecia istnienia grupy – grupa teatralna w składzie:Bartosz Boniecki, Franciszek Dudek, Leszek Lubiecki, Anna Kostulska, Marian Kostulski,Katarzyna Podolska,

Ewa Pogan,Barbara Sikora, Stanisław Tabor, Anna Tomsia, Jagoda Wojdyła pod kier. Danuty Marszałek

20. Koncerty poetycko – muzyczne /2009-2016/:

Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych – praw skutek od ich wykonania zależy- wieczór poezji i pieśni patriotycznej w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem Neonilli Piekarz z rysem historycznym Danuty Cockiewicz, Koncert poezji śpiewanej – poezja Anny Piątek, Janusza Czerniaka, Ireny Włodarczyk iDariusza Dytkowskiego w wykonaniuAlicji Barczyk i Piotra Dudka, , Koncert pamięci Jana Pawłą II – Nolite Timere – Artyści MOC.ART Janusza Blecharza Michał Chołek i Magdalena Majewska, Nie wszystko umiera ze mną– śpiewogra z tekstami Janusza Blecharza, koncert kwartetu Janusza Blecharza z udziałem olkuszanki Moniki Gębali,koncert rodzinny Karoliny Kocjan, Małgorzaty Kocjan i Michała Kocjana,Kobieta zmienną jest-coroczny wieczór piosenki, poezji, tańca, koncert wokalisty jazzowego Ryszarda Feliksa Styły, koncerty w wykonaniu młodzieży – Marcina Kubańskiego, Arpiny Krojan, Dominiki Mendrek, Marleny Moś, Mamy Mamy, mamy Dzieci-coroczny koncert z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki, recital Ewy Taborek, koncert poezji śpiewanejJoanny Skręt i Piotra Dudka, Jak nie kochać jesieni- koncert poetycko- muzycznyw wyk. uczniów z GIM nr1 w Olkuszu, Muzyczny Kogel- Mogel w wyk. Patrycji Patrykiewicz, Magdaleny Mączki i Antoniego Zembury oraz występ zespołu wokalnego Kruszynki z SP 3 , koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu, koncert instrumentalny Mateo, koncert Mateusz Jurczyk i goście, koncert Juri i przyjaciele, koncert muzyki klezmerskiej w wyk. zespołu INEINEM, recital Piotra Skrzyneckiego, Poetycko i śpiewnie– koncert zespołu TEMATATION z Ogniska Muzycznego Żaczek, koncert zespołu Trio Brillantse, koncert zespołu Olkuszanie, Koncert na dwie gitary i wiatr w kominie okraszony wierszami olkuskich poetóww wykonaniu grupy instrumentalno-wokalnej z Osiedlowego KlubuPrzyjaźńpod kierunkiemFranciszka Dudka : Lesław Lubiecki, Henryk Trzcionkowski, Anna Tomsia , Bartosz Boniecki, Przemysław Arnold, Noworoczne Kolędowanie- w wykonaniu grupy instrumentalno-wokalnejpod kierunkiemFranciszka Dudka. Występ grupy rytmicznej ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu pod kier. Justyny Rosół. Koncert Rafała Gałki- ucz. II LO, Wieczór poetycko-muzyczny z cyklu:Kobieta zmienną jest – kobiety są jak kwiaty. Etiudy teatralne w wykonaniu D. Marszałek, B. Sikory i L. Lubieckiego z gr. teatr. Lęgowisko. Kobieta przez wieki-pokaz mody na wesoło w wyk. Młodzieży z Socjalizacyjnej Placówki Op.-Wych. Pokaz tańca Zumba/gościnnie seniorzy z Uniw. Trzeciego Wieku/, koncert gr. instr.-wok.pod kier. F. Dudka. Występ grupy rytmicznej ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu pod kier. Justyny Rosół.Koncert Wiosenny ukwiecony wierszamiolkuskich artystów- wiersze olkuskich poetów, poezja śpiewana – gr. instrument. – wokalna pod kierunkiem F. Dudka w składzie: B. Boniecki, A. Tomsia, K. Figurska, P. Arnold oraz H. Trzcionkowski i Lesław Lubiecki, podopieczne p. Hajduły z Zesp. Szk. Nr3 w składzie: M. Krawczyk, J. Rogóż, A. Radko, gr. Temptation Doroty Stachowicz- Mączki, Koncert Rafała Gałki– ucz. II LO, Poezja śpiewana do wierszy I. Włodarczyk z muzyką własną F. Dudka.Robert Kasprowicz -koncert autorski , Mamy Mamy, mamy Dzieci – Wystawa malarstwa Młodych Plastyków z Osiedlowego Klubu Przyjaźń, występ grupy rytmicznej z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, Grupa instrumentalno – wokalna pod kierunkiemF. Dudka. Poezja Dagmary Nazifi i Mariusza Majty – młodych poetów, Stachuriada, czyli Stachura i inni poeci. Wokaliści: podopieczni Doroty Stachowicz-Mączki, Martyna Krawczyk i grupa Temtation: Zuzanna Głowacka, Katarzyna Liszka, Barbara Szwala, Oliwia Rozmus i Daria Burzyńska. Justyna Rydzyk – podopieczna Anny Hajduły, Gabriela Ocieczek – podopieczna Wiesława Barana. Grupa instrumentalno – wokalna pod kierunkiem Franciszka Dudka w składzie: A. Tomsia, B. Boniecki, P. Arnold i K. Figurska Pożegnanie latawieczór poetyckomuzyczny – wiersze olkuskich poetów, w części muzycznej występ grupy instrumentalno-wokalnej

F. Dudka w składzie: Anna Tomsia, Klaudia Figurska, Przemysław Arnold, Mateusz Syguła, Lesław Lubiecki, Maria Kordaszewska i Henryk Trzcionkowski, podopieczni Doroty Stachowicz- Mączki z Ogniska Muzycznego DodiArt: zespół Tematation. TROCHĘ KULTURY !Czyli jazz w Klubie Przyjaźń – koncert poświęcony twórczości zmarłych muzyków jazzowych: Katarzyna Rosołek-wokal, Aleksandra Bąk-pianino,

Michał Pyrek-gitara basowa, Grzegorz Baran- saksofon altowy, Tomasz Kilian-saksofon barytonowy, Mateusz Jurczyk-perkusja, Muzyczne Zaduszki wieczór poetycko-muzyczny poświęcony zmarłym przyjaciołom. Swoje wiersze czytają olkuscy poeci: Jacek Majcherkiewicz,Krystyna Dziurzyńska, Irena Włodarczyk, Ewa Pogan. Poezja śpiewana- muzyka Dorota Stachowicz- Mączka i Franciszek Dudek do wierszy olkuskich poetów.Wokal: Anna Tomsia,

2016r – Koncert noworocznypastoralki i kolędy w wyk. podopiecznych Doroty Stachowicz- Mączki z Ogniska Muzycznego DodiArt, grupy instrumentalno – wokalnej pod kierunkiem Franciszka Dudka w składzie: A. Tomsia, B. Boniecki, P. Arnold, K. Figurska, A. Dziewiczyn, H. Trzcionkowski, Lesław Lubiecki i Maria Kordaszewska,

Kazimierz Specjał ,wiersze poetów olkuskich: I. Włodarczyk, E. Pogan, K. Dziurzyńskiej

i G. Ludwiczaka,Jazz Kultura

Gramy dla Wiktorii – koncert grupy Jess Ekipa w składzie Katarzyna Rosołek- wokal

Grzegorz Baran-alt sax, Tomasz Kilian-baryton sax, Aleksandra Bąk-pianino, Michał Pyrek-bass, Mateusz Jurczyk- drums, Dotyk Anioła – poezja śpiewana Jacka Majcherkiewicza – muzyka

i wykonanie: Franciszek Dudek, koncert muzyczny Gabrieli Ocieczek – laureatki festiwalu Talenty Małopolski 2015, Kobieta zmienną jest –Etiudy teatralne w wyk.grupy teatralnej Lęgowisko – Rozmowa dwóch kobiet/D. Marszałek i B. Sikora , Zjawa

D. Marszałek.Tydzień z życia mężczyzny humoreska w wyk. młodzieży z SPO w Olkuszu. Koncert grupy instr.-wok. F. Dudka A.Tomsia, J. Wojtyła, Przemek i Krystian Arnold.Wokal. Patrycji Krymuli – laureatki XI konkursu poetyckiego w kategorii poezja śpiewana, mini recital Marii Kordaszewskiej, Koncert wiosennykoncert akordeonowy Marcina Wierciocha

i jego uczniów, występ grupy instr.-wok. F. Dudka, występ grupy dziecięcej tańca nowoczesnego z Osiedlowego Klubu Przyjaźńpod kier. K. Kamody, koncert gr. instr.- wokal. F. Dudka, H. Trzcionkowski i przyjaciele z zespołu Olkuszanie, występ grupy instr.-wok. F. Dudka podczas Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”, Poezja i piosenka – wieczór autorski Franciszka Dudka, Zaduszki Muzyczne koncert Mateusza Jurczyka i grupy Kozji Pałer.

2017 – Olkusz-moje miasto. W programie:O powstaniu styczniowym nieco inaczej. Wspomnienie o Danucie Cockiewicz, Witoldzie Burakowskim i Mieczysławie Karwińskim. Promocja płyty: Olkuska Poezja Śpiewana/ wyd. przez SwdW/. Promocja książki: Olkusz- moje miasto R. Ryzy. W części muz.: gr. inst..-wok. pod kier. Franciszka Dudka w składzie: F. Dudek-wokal, harmonijka ustna, gitara,Anna Tomsia – wokal, K. Figurska- gitara, Przemysław Arnold- gitara,Mateusz Syguła – akordeon, Jagoda Wojdyła- wokal, gitara, Zbigniew Specjał- gitara, Koncert beneficjentów projektu Centrum Seniora w integracji

z młodzieżąw Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach Prezentacja programu artystycznegogrupy Lęgowisko i gr. inst. -wok. pod kier. F. Dudka. KONTRASTY-wernisaż wystawyAndrzeja Karonia. W części muzycznej: koncert bębniarzy/ Karol Mucha i Łukasz Mucha/,

koktail muzyczny w wyk./wokalistek z Ogniska Muzycznego DodiArt pod kier. Doroty Stachowicz-Mączki w składzie: Martyna Krawczyk, Zuzanna Głowacka, Dorota Stachowicz-Mączka,

koncert Marcina Wierciocha – akordeon i Michała Mączki – altówka skrzypce – jako oprawa muzyczna wernisażu wystawy Okiem i obiektywem fotografii Katarzyny Zawada- Pęgiel, koncert Klaudii Chmielewskiej – oprawa muzyczna wernisażu malarstwa Karoliny Drygały

21. Wydawnictwa: – –

Mgłowce ( 2011r ) – tomik poezji Łukasza Jarosza i płyta z recytacją utworów na tle muzyki – Drzewo życia ( 2012r )– zbiór prac laureatów konkursu literackiego i nailustrację Moje doświadczenia z rakiem – /we współpracy z Klubem Zielone Światło,/Prywatny konfesjonał (2012r ) –tomik poetycki Anny Piątek -– Historia balonikowego słoneczka (2014r) – bajkaIreny Włodarczykilustrowana

przezmłodych plastyków z Osiedlowego Klubu Przyjaźń, – Bajko-nur czyli Nura w bajkę ( 2014)r– książka z bajkami Katarzyny Szojdy, Mogę się śmiać (2014 r) – tomik poetycki Ewy Pogan – Dotyk Anioła (2015) – zbiór opowiadań Jacka Majcherkiewicza – Rozmowy numerowane (2015 )– tomik poetycki Ireny Włodarczyk

Olkuska Poezja Śpiewana (2016) płyta CD, wydanie pamiątkowe

22. Realizacja projektów:

Tęczaprojekt własny

Trzy pikniki integracyjnePowiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie -projekt własny

Stała współpraca z Przedszkolem Integracyjnym w organizacji Pikników Rodzinnych.

Festyn Dobroci dla Zwierząt pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – projekt własny

Dogoterapia– metoda leczenia dzieci autystycznych i z ADHD – realizacja projektu dla rodziców dzieci z ADHD -projekt własny

Demokracja duża i mała, -projekt własny

Czterolistna Koniczyna – projekt własny

Tomiki Poezji i Twórczości Młodzieży Szkolnej – projekt własny

Osiedlowy Klub Przyjaźń pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Teatr Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Dzieło Hansa Hummmla w poezji i plastyce pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz i Starosty Olkuskiego

Centrum Seniora w integracji z młodzieżą pod patronatem Wojewody Małopolskiego i Burmistrza MiG Olkusz

Seniorzy na turystycznym szlaku pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Scena Teatru w Walizce

pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Dziedzictwo przyrodnicze powiatu olkuskiego-poznaj je i odkryj razem z Seniorami pod patronatem Starosty Olkuskiego

W krainie białych skał, zamków i jaskiń pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Lektorium, czyli codzienna pomoc w nauce – projekt własny

Bezpieczne lato z Klubem 2009-2011 r. pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz połączonych z profilaktyką uzależnień- Lato z Klubem 2010 r. pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Zajęcia rekreacyjne w Klubie Osiedlowym Przyjaźń na Osiedlu Pakuska 2010 pod patronatem Burmistrza MiG Olkusz

Organizacja z Klubem Zielone Światło 2 edycji warsztatów terapeutycznych dla osób z chorobą nowotworową Żyć pełnią życia w obliczu choroby nowotworowej pod patronatem Starosty Olkuskiego 2012 r.

Współorganizacja z Klubem Zielone Światło 14 czerwca 2012 r. Powiatowej Konferencji Zdrowia pt. Podnoszenie świadomości społecznej o chorobach nowotworowej we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Olkuszu pod patronatem Starosty Olkuskiego

Jarmarki charytatywne

Koncert Charytatywnyna rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Wieczór w operze – projekt własny

Wydanie książki z bajkami – Bajkonur, czyli Nura w Bajkę.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w Mieście i Gminie Olkusz Małopolski Dzień Seniora –Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla – wykłady specjalistów, targi zdrowia, bezpłatne badania profilaktyczne – / partner/ 2016 Małopolska Gala Finałowa Miejsce Przyjazne seniorom2015, 2016Www.twórcy.olkusz.pl – projekt otwierający działanie strony internetowej twórców olkuskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim Gminna Rada Seniora w Olkuszu – partner I Olkuski Dzień Seniora – /współorganizator/ -2016 II Olkuski Dzień Seniora – Senioralia /współorganizator/-2017

 

 

23. Stowarzyszenie za swoją działalność na rzecz środowiska otrzymało nagrody i wyróżnienia:

WyróżnienieMarszałka Małopolskiego w konkursie Kryształy Soli-2009

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2010 r. w kategoriach: Organizacja Pozarządowa, Uczeń-Wolontariusz i wyróżnienie w kategorii Filantrop.

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2011, w kategorii Uczeń- Wolontariusz

Nagrody i Wyróżnienia w konkursie Potrzebujesz mnie, więc jestem w kategorii:

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacjiNagroda 2010 r,2011r, 2014r, 2015r

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji –trzy Wyróżnienia 2011r

Wolontariusz-pedagog-Wyróżnienie 2011 r.

Wolontariusz-pedagog- Nagroda 2012r

Uczeń wolontariusz -Wyróżnienie 2012, 2015r, 2016

Wolontariusz-pedagog- Nagroda 2013 r,

Wolontariusz uczeń – Wyróżnienie 2013 r,

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacjiNagroda 2014 r

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji –Wyróżnienie 2014r

Wolontariusz-pedagogWyróżnienie 2014 r.

Wyróżnienie w kategorii Art.-Małopolskie Ogrody SztukiSzacun, Szacunek, Respekt jako projekt współpracy młodych i seniorów – 2014

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2014, w kategorii Filantrop

Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2014 w kategorii Uczeń – Wolontariusz

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2014,w kategorii – Osoba

Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2015 w kategorii Uczeń – Wolontariusz

Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za rok 2015 w kategorii

Osoba

Olkuska Nagroda Artystyczna 2014 – w kategorii Młody Twórca

24. Stowarzyszenie współpracuje z innymi stowarzyszeniami i organizacjami:

* Polski Związek Emerytów i Rencistów w Olkuszu

* Polski Związek Wędkarski Koło Leśnik i Koło Pakuska.

* Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu

* Stowarzyszenie Manko w Krakowie / marzec 2015/

* Zarząd Osiedla Pakuska

* Urząd Miasta i Gminy Olkusz

* Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa

* Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu

* Ośrodek Terapii UzależnieńDzieci i Młodzieży w Jeżówce.

* Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

* GSWBiuro Wystaw Artystycznych

* Klub Seniora

* Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla

 

 

* Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn

* Koło przewodników olkuskich Amonit

* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Koło w Olkuszu

* Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Marlibo

* Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

* Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Olkuszu

* Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Kruk

* Fundacja KINO CZUJE. CZUJĘ KINO.

* Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie

* Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Olkusz – Schwaldbach

25. Udział w inicjatywach lokalnych i woj. małopolskiego

członkostwo w Radzie ds Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa

Małopolskiego

inicjatywa powołania Rady Seniorów przy burmistrzu MiG Olkusz

– członkostwo w Radzie Seniorów przy burmistrzu MiG Olkusz

inicjatywa powołania konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Olkusz-2016

– współpraca z Wydziałem ds. Społecznych Urzędu Miasta w Tarnowie i Nowym Sączu

– udział w gali wręczenia Nagród w IX Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem –

Senior Roku – 2013, 2014, 2015

udział w konferencjiOpiekunowie rodzinni osób starszych-jak zbudować skuteczny

system wsparcia– org. przez ROPS w Krakowie

– udział w gali finałowej V edycji akcji Miejsce przyjazne seniorom org. przez Prezydenta

m. Krakowa i Marszałka Woj. Małop.

– udział w małopolskiej kapitule przyznającej nagrody w IX Małopolskim Plebiscycie

Poza Stereotypem Senior Roku 2014

współpraca z Redakcją Głosu Seniora

– współpraca ze Stowarzyszeniem Manko

– udział w kapitule przyznającej olkuską nagrodę Cordis Nobilisprzy burmistrzu MiG

w Olkuszu

– udział w kapitule przyznającej olkuską nagrodę Olkuskiej Nagrody Artystycznej

przy burmistrzu MiG w Olkuszu

– udział w kapitule przyznającej nagrody Potrzebujesz mnie, więc jestem2013-2014

org. przez Stow. Res Sacra Miser w Olkuszu.

udział wZespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– współpraca z Aktywnym Klubem Seniora w Krakowie – Nowy Bieżanów

udział w Konferencji otwierającej działanie strony internetowej twórców olkuskich

www.twórcy.olkusz.pl

współpraca z Gminną Radą Seniora w Olkuszu

– współorganizacja I Olkuskiego Dnia Seniora 2016

udział w konferencji zorganizowanej przez ROPS w Krakowie na temat: Świadomość potrzeb.

Pewność rozwiązań.

udział w Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki – Kraków 2016

– udział w pracach jury Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych

i Gimnazjów.

– Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2017 – wspólpraca

– udział w pracach komisji VI Powiatowego Konkursu na Twórczość Literacką

współorganizacja II Olkuskiego Dnia Seniora- Senioralia 2017

26Nasze inicjatywy w utworzeniu:

Koperty Życia

Ławeczki wytchnienia,

Niezbędnik Olkuskiego Seniora

Skrzynka Uwag i Opinii,

Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom,

II Olkuskie Dzień Seniora,

I Olkuskie Senioralia,

Apel Gminnej Rady Seniorów do olkuskich szkół o godne traktowanie Osób Starszych

27. Współpraca z wyższymi uczelniami:

ASP w Krakowie – akcja abecadło sztuki, studenci wspierają nasze akcje charytatywne-7 studentów podarowało 14 obrazów na XII Koncert Charytatywny UJ Katedra Psychologii Społecznej 2017-18r -spotkanie studentów V roku z twórcami Seniorami-poeci, muzycy, Akademia Muzyczna w Katowicach – działania umuzykalniające studentów Wydz, Jazzu /Konc. Charytatywne Uniwersytet Śląski w Katowicach –Wydz. Radia i TV- 2017, 2017-wspólny dokument filmowy o ludziach których łączy wspólna pasja.

I na końcu:

Osiedlowy Klub Przyjaźń prowadzony przez Stowarzyszenie został dostrzeżony również na forum Małopolski, jako wzorcowo działające osiedlowe centrum kultury .Zostaliśmy zaproszeni , aby podzielić się naszymi inicjatywami kulturotwórczymi , do panelu dyskusyjnego podczas III Małopolski Kongresu Srebrnej Gospodarki (2.06.2017),do audycji Radia Kraków : Czuje się młodo (2.05 i 2.09.2017) oraz Audycji Pejzaże Małopolskie (01.2018).

Dodaj komentarz