Odpis od podatku

1procentpodatkuProsimy Państwa o wsparcie naszej działalności statutowej, ofiarowując nam 1,5% swoich podatków lub przekazując darowiznę.

Dzięki tym funduszom będziemy mogli udzielać pomocy materialnej potrzebującej młodzieży w formie: zakupu leków, podręczników, odzieży, obiadów stołówkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów ortodontycznych, protez ortopedycznych.

 Wspólnie będziemy promować utalentowaną młodzież, wydając kolejny Tomik Poezji Młodzieży Szkolnej,  organizując IX Konkurs Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce, wystawy twórczości plastycznej i koncerty muzyczne młodych artystów. Poprzez Teatr z Osobami Niepełnosprawnymi zintegrujemy młodzież z różnych środowisk z osobami niepełnosprawnymi.

Zorganizujemy XII Koncert Charytatywny, z którego dochód przekażemy na wybrany cel.

Ofiarowane środki wykorzystamy również do organizacji życia kulturalnego w Osiedlowym Klubie Przyjaźń, w którym promujemy twórczość amatorską mieszkańców Olkusza. Realizując projekt Centrum Seniora, upowszechniamy kulturę, sztukę, tradycję narodową, promujemy zdrowy i aktywny styl życia.

Możecie Państwo za naszym pośrednictwem pomóc osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Umieszczając jeden z poniższych dopisków na zeznaniu podatkowym, możecie wesprzeć rehabilitację:

  • Kazimierza Curyło – dopisek – dla Kazimierza Curyło
  • Olkuskie Domy Dziecka
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 (SP2)
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu

Aby przekazać naszemu Stowarzyszeniu 1,5% podatku, wpiszcie Państwo w swoim zeznaniu podatkowym

numer KRS 0000219768 

lub przekażcie darowiznę na cele statutowe na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu o/Olkusz

nr 94 84500005 0050 0600 0442 0001