Pomoc społeczna

Trzeci cel działalności stowarzyszenia realizowaliśmy poprzez pomoc dla najuboższych. W ciągu sześciu lat wspieraliśmy finansowo naszych niepełnosprawnych ruchowo absolwentów, przekazując pieniądze na zakup leków. Współfinansowaliśmy zakup gorsetów ortopedycznych, okularów leczniczych, aparatu ortodontycznego. Finansowaliśmy zakup obiadów w szkolnej stołówce, a wychowankom Gimnazjum nr 1  uzupełniliśmy brakujące podręczniki szkolne. Przez dwa lata finansowaliśmy zakup leków  przewlekle chorej uczennicy. Zakupiliśmy potrzebną odzież.

Dzięki współpracy z PCK  i stowarzyszeniem Res Sacra Miser obdarowaliśmy żywnością  i środkami czystości potrzebujących wychowanków. Mogliśmy w ten sposób  wesprzeć trzydzieści rodzin. Z pomocą społeczną wiąże się organizacja Jarmarków Charytatywnych na terenie szkoły i z okazji świąt na Rynku Olkuskim. Zdobyte w ten sposób fundusze oraz dochody  z Koncertów Charytatywnych i aukcji prac plastycznych w całości przeznaczamy na pomoc społeczną.

W roku 2010 Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich włączyło się w akcję SOS dla Szczurowej prowadzoną przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser. Współpracowały z nami społeczności szkolne Gimnazjum nr 1, I LO i II LO.

W Klubie Przyjaźń zorganizowaliśmy zbiórkę darów, które dzięki współpracy państwa Joanny  i Jarosława Smutek oraz ich syna Dawida przekazaliśmy potrzebującym.

Dzięki wpłatom na nasze konto możemy realizować cele statutowe . Środki finansowe zdobywamy dzięki  sponsorom w formie darowizn, a od  30.04.2008 r. dzięki posiadaniu  statusu organizacji pożytku publicznego możemy otrzymywać wpłaty z 1%.

Za swoją działalność na rzecz środowiska lokalnego zostaliśmy kilkakrotnie wyróżnieni. Burmistrz Olkusza zaprosił  reprezentację Stowarzyszenia do udziału  w tworzeniu strategii: Polityka edukacyjna Miasta i Gminy Olkusz na lata 2007 do 2013

. W 2009 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego   w roku 2009. Otrzymaliśmy je za: precyzyjne definiowanie potrzeb lokalnego środowiska i skuteczną realizację celów poprzez różnorakie formy działalności kulturalno-edukacyjnej; pomoc materialną świadczoną dla chorych i ubogich oraz wspieranie wybitnie utalentowanej młodzieży; budowę świadomości obywatelskiej i społecznej poprzez aktywizację młodzieży na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywizację młodzieży na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracę z władzami lokalnymi.

W roku 2010 otrzymaliśmy Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  Cordis Nobilis w kategorii:  organizacja pozarządowa – za działalność kulturalną na rzecz środowiska.

Dodaj komentarz