Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Barbara Orkisz – Prezes Zarządu

Urszula Bednarz – Wiceprezes Zarządu

Mirosława Drapacz – Sekretarz

Małgorzata Kluczewska – Skarbnik

Mateusz Jurczyk – Członek Zarządu

Olga Śladowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Alina Włoch – Przewodnicząca Komisji

Magdalena Bulwa – Sekretarz

Kamila Kluczewska – Członek Komisji

Dodaj komentarz