Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Barbara Orkisz – Prezes Zarządu

Urszula Bednarz – Wiceprezes Zarządu

Mirosława Drapacz – Sekretarz

Małgorzata Kluczewska – Skarbnik

Mateusz Jurczyk - Członek Zarządu

Olga Śladowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Alina Włoch – Przewodnicząca Komisji

Magdalena Bulwa - Sekretarz

Kamila Kluczewska - Członek Komisji

Dodaj komentarz