Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce – 2014

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu

Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce 2014

To  konkurs organizowany przez  stowarzyszenia:  Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Marszałka Małopolskiego
i Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
w ramach zadania
MAŁOPOLSKIE DZIEDZICTWO – BON EDUKACYJNY.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich  z gminy Olkusz. Zaproszenie kierujemy na ręce nauczycieli języka polskiego, informatyki, plastyki oraz muzyki.

Cele organizacji konkursu:

  • zapoznanie młodzieży powiatu olkuskiego z historią dzieła mistrza Hansa Hummla i jego oryginalnym brzmieniem,
  •  zwrócenie uwagi młodzieży na niepowtarzalne piękno  zabytku, jakim jest  Bazylika Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
  • kształcenie  w dzieciach  i  młodzieży wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie   wyobraźni  i  oryginalności  pomysłów,
  • twórcze aktywizowanie młodzieży,
  • upowszechnianie piękna języka polskiego,
  • zachęcenie dorosłej części społeczności lokalnej do udziału w koncertach organowych, kameralnych i Międzynarodowych Dniach Muzyki Organowej w olkuskiej Bazylice,
  • opublikowanie okolicznościowego wydawnictwa w celu propagowania olkuskich zabytków  min. organów Hansa Hummla i Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła oraz promocji  utalentowanej młodzieży powiatu olkuskiego.

 

Aby zrealizować założone cele, Stowarzyszenia będą organizować imprezy:

- dla dzieci i młodzieży: konkursy, warsztaty twórcze i  koncerty,

- dla dorosłych koncerty w Bazylice,

-  wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac – wieczór poezji.

 

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (10 – 19 lat),  konkurs poetycki  i  prezentacja multimedialna  do młodzieży gimnazjalnej  i szkół średnich  powiatu olkuskiego.

 

Inspirację stanowić będą zorganizowane w Bazylice Św. Andrzeja w Olkuszu warsztaty twórcze  (dwa  spotkania) :

Spotkania z historią 1 października o godz. 10,00: poznanie historii  kościoła, poznanie brzmienia i szczegółowej budowy organów  Hansa Hummla przy udziale olkuskich historyków i przewodników

Warsztaty twórcze 6 października o godz. 10,00:  prowadzą  znani olkuscy artyści, plastycy  i poeci

 

Tematyka spotkań dostosowana jest do możliwości intelektualnych grup wiekowych.

Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać pocztą do dnia 8 listopada 2014 r. do Osiedlowego  Klubu Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich 14. Nagrodzone  i wyróżnione  wiersze,  prace plastyczne i multimedialne,      zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie oraz na stronach internetowych Stowarzyszeń  .

Prezentacje i okolicznościowe  wydawnictwo staną się materiałami promocyjnymi obu Stowarzyszeń, Starostwa Olkuskiego i Burmistrza Olkusza.

Podsumowanie konkursów, wernisaż , wręczenie nagród i promocja wydawnictwa odbędą się   w ustalonym terminie  w Osiedlowym Klubie Przyjaźń w Olkuszu ul. Leg. Polskich 14

 

Organizatorzy konkursu zapraszają uczestników konkursu i ich rodziny oraz mieszkańców Olkusza na wieczór poetycko-muzyczny „Sacrum w poezji i muzyce”, który odbędzie się 23 listopada 2014 r.  o godz. 1800 w Bazylice pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła.

 

W imieniu organizatorów

Barbara Orkisz


Regulamin konkursu

Protokoły komisji konkursowych

I nagroda w kategorii prezentacja multimedialna 2014