Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce – 2015

pasek

Zapraszamy do udziału w VII Powiatowym Konkursie

Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce

organizowanego przez  stowarzyszenia:  Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury                            i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich

 oraz     Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla

przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
              Marszałka Małopolskiego
        i Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
              w ramach zadania
MAŁOPOLSKIE DZIEDZICTWO – BON EDUKACYJNY

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich  z gminy Olkusz.

Zaproszenie kierujemy na ręce nauczycieli języka polskiego, plastyki oraz muzyki.

Cele organizacji konkursu:

  • zapoznanie młodzieży powiatu olkuskiego z historią dzieła mistrza Hansa Hummla                  i jego oryginalnym brzmieniem,
  •  zwrócenie uwagi młodzieży na niepowtarzalne piękno  zabytku, jakim jest  Bazylika Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
  • kształcenie  w dzieciach  i  młodzieży  wrażliwości  na  piękno,
  • rozwijanie   wyobraźni  i  oryginalności  pomysłów,
  • twórcze aktywizowanie młodzieży,
  • upowszechnianie piękna języka polskiego,
  • zachęcenie dorosłej części społeczności lokalnej do udziału w koncercie poetycko – muzycznym Sacrum w poezji i muzyce w olkuskiej Bazylice,
  • opublikowanie okolicznościowego wydawnictwa w celu propagowania   olkuskich zabytków  min. organów Hansa Hummla i Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła   oraz promocji  utalentowanej młodzieży powiatu olkuskiego.

 

Aby zrealizować założone cele, Stowarzyszenia będą organizować imprezy:

- dla dzieci i młodzieży: konkursy, warsztaty twórcze, koncerty, wystawę prac

- dla dorosłych koncert w Bazylice oraz wystawę prac młodzieży połączoną z   wieczorem poezji.

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (10 – 19 lat), a  konkurs poetycki oraz  prezentacji multimedialnych do młodzieży gimnazjów i szkół średnich  powiatu olkuskiego.

Aby ułatwić młodzieży udział w konkursach, zostaną zorganizowane warsztaty twórcze                  w Bazylice Św. Andrzeja w Olkuszu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do możliwości intelektualnych grup wiekowych.

W Bazylice odbędą  się  po dwa  spotkania:

-   Spotkanie z Historią w dniu 14 września, podczas którego   młodzież zapozna się z historią kościoła i organów Hansa Hummla. Będzie mogła posłuchać krótkiego koncertu organowego. Warsztaty poprowadzą olkuscy historycy i przewodnicy.

-    warsztaty twórcze 22 września o godzinie 10.00. Poprowadzą    je znani olkuscy artyści plastycy i poeci.

Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać pocztą do dnia 10 listopada                           do Osiedlowego  Klubu Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich 14.

Nagrodzone w konkursach wiersze i prace plastyczne młodzieży  zostaną opublikowane                     w okolicznościowym  wydawnictwie, a prezentacje multimedialne umieszczone  na stronach internetowych Stowarzyszeń i dyskietkach CD.

Prezentacje i okolicznościowe  wydawnictwo staną się materiałami promocyjnymi obu Stowarzyszeń, Marszałka Województwa Małopolskiego i Burmistrza Olkusza.

Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród i promocja wydawnictwa odbędą się                     7 grudnia 2015 r. w osiedlowym Klubie Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich    nr 14

 

Organizatorzy konkursu zapraszają uczestników konkursu i ich rodziny oraz mieszkańców Olkusza na wieczór poetycko-muzyczny Sacrum w poezji i muzyce, który odbędzie się                                   8 listopada 2015r.    o godz. 1800 w Bazylice pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła.

 Regulamin 2015

Protokoły Komisji Konkursowych

Wyniki konkursu

Galeria zdjęć