Grupa teatralna Lęgowisko 

przez | 26 kwietnia 2023

grupa teatralna Lęgowisko pracuje pod kierunkiem Danuty Marszałek. Realizuje utwory teatralno-kabaretowe.

występują: Danuta Marszałek, Urszula Jgiełka, Barbara Lorek, Barbara Sikora, Katarzyna Podolska i Stanisław Tabor