„Emalia to tylko szkło” 8, 9 i 10 grudnia 2017r.

„Emalia to tylko szkło” „Emalia to tylko szkło” – performans site-specific zrealizowany jako praca dla miejsca dedykowana przestrzeni Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. To działanie o charakterze dokumentalno-interwencyjnym, oparte o wspomnienia dawnych pracowników fabryki, mieszkańców Starego i Nowego Placu Fabrycznego (stanowiących swoiste miasto w mieście – przestrzeń mieszkalną dedykowaną pracownikom) oraz absolwentów nieistniejącego już Zespołu Szkół… Read More »